مالک شریعتی نیاسر  نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح دوباره شفافیت آرا ی نمایندگان در مجلس در توئیتی نوشت:

«‌به عنوان یکی از طراحان اولیه، به صراحت اعلام می کنم با رای گیری مجدد کلیات طرح ‎شفافیت آرای نمایندگان "فقط" در صورت "شفاف بودن خود این رای گیری" موافقم؛

راه های مختلفی دارد:

۱. رای گیری به صورت علنی با ورقه

۲. قیام و قعود (با تفسیر هیات رئیسه)

۳. اعلام آرای الکترونیکی ثبت شده در سامانه»