هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به دوقطبی سازی جامعه اشاره کرد و نوشت:

از سوی ‎ غربگرایان سناریوی دوقطبی سازی جامعه در حوزه‌های آزادی، فرهنگ و روابط خارجی کلید خورده و اکنون در حال یارگیری اجتماعی هستند.

با وجودی که در هر سه حوزه خودشان ناکارآمد بودند، اما تلاش می‌کنند طرف مقابل را عامل ایجاد مشکل معرفی کنند.