نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توئیتی به انتصاب پرسرو صدای استاندار سابق خوزستان به ریاست سازمان استاندارد اشاره کرد و نوشت:

"چرا استانداری که توانایی اداره یک استان را نداشت در رأس سازمان مهمی که با سلامت مردم سروکار دارد یعنی سازمان استاندارد قرار می گیرد؟!"