شبکه الجزیره گزارش داد: مانور مشترک دریایی ایران و روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است. یک طرف این رزمایش روسیه است که یک قدرت جهانی است و طرف دیگر آن ایران است که یک قدرت منطقه‌ای است.