نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرو شکایت آقای نادران به روند انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، موضوع را در دستور کار قرار داد و جناب آقای میرسلیم به عنوان مسئول کمیته مجلس کمیسیون اصل ۹۰ آن را پیگیری نمودند.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات، گزارش کمیته در جلسه کمیسیون ارائه شد و کمیسیون ضمن دعوت از روسای فعلی و سابق پژوهشکده سامانه‌های هوشمند شهید رضایی و روسای فعلی و اسبق دانشگاه صنعتی شریف، موضوع را مورد بررسی قرار داد که اکثریت قاطع اعضای کمیسیون به صحت فرایند قانونی انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور رای دادند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خاتمه تاکید کرد: لازم به ذکر است ادعای نامبرده مبنی بر اعتراف به جعلی بودن گواهی توسط صادرکننده، از اساس تکذیب می‌شود.