رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار جلسات کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی افزود:‌ کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون ویژه جهش تولید با نیازسنجی مسائل روز درنظر درد موضوعات جدید را به اقتضای شرایط جامعه و مسائل اقتصادی بررسی کند.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: قرار است متناسب با موضوعات روز و با حضور اعضای کمیته از حضور مهمانان و کارشناسان مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

زارع در خاتمه گفت که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس فعالیت و بررسی خود را آغاز کرده و شروع به فعالیت رسمی این کمیته پس از بررسی لایحه بودجه سال 1400 برگزار خواهد شد.