ابوالفضل عمویی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ، اظهار داشت:  تقدیر رهبری از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها افتخاری برای وکلای ملت است که مجلس در جهت منافع ملی اقدام کرده و فرمایش ولی امر مسملین برای ما حجت شرعی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم جلساتی با مقامات دولتی در موضوع توافق با آژانس برگزار کرده و بیانات آنها را بشنویم، انتظار داریم ملاحاظات مجلس لحاظ شود. در صورت پذیرفته شدن نظرات مجلس، با دولت هم صدایی می‌کنیم.