انتخابات فراکسیون دانشگاهیان مجلس، امروز برگزار شد.

بر این اساس روح اله متفکر آزاد   نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به عنوان  رئیس، اقبال شاکری  نماینده مردم  تهران،  نایب رئیس اول و سیدجواد ساداتی نژاد  نماینده مردم  کاشان  نایب رئیس دوم برگزیده شدند.

همچنین  بر اساس آرای اعضای این فراکسیون، احمدحسین فلاحی   نماینده مردم همدان   به عنوان  دبیر اول، زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران  به عنوان  دبیر دوم و  علی کریمی فیروزجایی  نماینده مردم  بابل   به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.