محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در رسانه ها آمده است که قضات و اعضای هیئت علمی از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این گونه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس مصوبه و قانون مجلس، قضات و اعضای هیئت علمی باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند.