هیاتی از مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۱ اسفند) جهت بررسی حوادث سراوان وارد شهر زاهدان شد.

براساس این گزارش؛ در این هیات حسن همتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حسین حاتمی از کمیسیون اجتماعی، مصطفی نخعی از کمیسیون انرژی و فراکسیون مرزنشینان، اسماعیل حسین زهی از کمیسیون عمران و ملک فاضلی نماینده سراوان در مجلس حضور دارند.

 گفتنی است هدف از این سفر بررسی حوادث سراوان و بازدید از محل حادثه اخیر و وضعیت مرز سراوان یاد شده است.