تصویری از دیدار حاج قاسم با مادر حاج‌ احمد متوسلیان را در ادامه خواهید دید.

احمد متوسلیان