علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را به‌مدت یک سال دیگر تمدید کرد، گفت: تفاوتی بین ترامپ و بایدن نیست،چکمه ترامپ گِلی بود، چکمه بایدن واکس زده است، ترامپ دشنه را برای ایران بالا برده بود، بایدن دشنه را در آستین پنهان کرده است، ترامپ از رو به رو می خواست دشنه را به قلب فرو کند، اما بایدن از پشت و با لبخند می خواهد ضربه بزند. بنابراین در عمل تفاوتی بین این دو نفر نیست.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تمدید وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران مشخص شد کسانی که خوش خیال بودند، خود را به سادگی انداخته و تصور می کردند بایدن با ترامپ تفاوت دارد اشتباه می‌کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر بایدن غلط است اگر با همین دست فرمان ادامه دهد به نتیجه نخواهد رسید، اگر ترامپ با عربده نتوانست او با لبخند هم نمی تواند از ایران امتیاز بگیرد و این راه اشتباه است.