رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق  بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصلاحیه مصوب لایحه بودجه حداقل ۱۲ درصد وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده است، گفت: لایحه ابتدایی که از سوی پارلمان رد شد، حدود ۵۰ درصد به نقت وابسته بود و با ایرادهای وارد شده از سمت کمیسیون تلفیق، در لایحه اصلاح شده دولت، اقدامات خوبی درباره هفتاد هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی یا کاهش سهم نفت در بودجه انجام شد. فکر می‌کنم با توجه به اصلاحات شاید کمتر از ۳۲ یا ۳۳ درصد به نفع متکی شدیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا سال آینده کشور کسری بودجه خواهد داشت، بیان کرد: در لایحه بودجه به سمت منابع و درآمد پایدار یا منابعی که از آن استفاده نشده بود، رفتیم تا دولت ‌بتواند از آنها بهره‌مند شود. در لایحه بودجه ابتدایی دولت نزدیک به سیصد و ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشتیم که با توجه به مصوباتی مانند پرداخت حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید، کسری به طور قابل توجه کاهش پیدا کرد.

 زارع اضافه کرد: کاهش کسری تراز عملیاتی می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد و هم کسری بودجه را به مراتب نسبت به لایحه دولت حداقل دو یا سه برابر در حدود یک سوم یا یک چهارم مقدار قبلی کاهش دهد.