این منبع بلندپایه امنیتی خاطرنشان کرد: سیاست گام در برابر گام از نظر ایران مردود است و تنها راه بازگشت ایران به تعهدات برجام برداشته شدن همه تحریمها است.

وی تصریح کرد: اقدامات شکلی و گفتاری آمریکا برای ایران قابل قبول نیست و فقط برداشته شدن عملی تحریم‌ها و نه روی کاغذ، آن هم پس از راستی آزمایی توسط ایران مورد قبول خواهد بود.

این منبع بلندپایه امنیتی گفت: تنها راه توقف اجرای بند 36 برجام توسط ایران و کاهش تعهدات، برداشته شدن همه تحریم‌ها است.

وی تاکید کرد که موضوعات دیگر از جمله توان دفاعی و موشکی ایران و حضور ایران در منطقه هیچ ارتباطی به برجام ندارد.