فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

"آنهایی که برجام نافرجام را با وعده‌های بسیار بر ملت تحمیل کردند، اکنون به دنبال تنفس مصنوعی برای احیای مرده‌ای هستند که در حیاتش هم ثمری نداشت. 

اما بدانند گسیل میانجی‌های عروسکی از کشورهای مختلف برای انحراف و اقناع افکار عمومی بیهوده ا‌ست. گلابی برجام فقط در ژانر فیلم تخیلی قابل چیدن است."