مشق شب حوزه های دينی طالبان
تاکنون این مهم توسط گروهک ریگی و جندالشیطان صورت می گرفت که با کشته شدن وی و اختلاف در میان اعضای این گروه، طالبان یکبار دیگر در این زمینه پرچمدار شده!
به گزارش افکار به نقل از رسالت، در حالی که برخی از نشریات غربی مدعی همکاری میان ایران، القاعده و دیگر گروه های افراطی سنی هستند، از پاکستان خبر می رسد که مهمترین درس طلاب برخی از حوزه های پاکستان که با گروه طالبان مرتبطند این است: خرابکاری در ایران.

هر چند آموزش تروریست در حوزه های علمیه وهابیون، سابقه چندین ساله ای دارد و موضوع تازه ای نیست، اما تاکنون این مهم توسط گروهک ریگی و جندالشیطان صورت می گرفت که با کشته شدن وی و اختلاف در میان اعضای این گروه، طالبان یکبار دیگر در این زمینه پرچمدار شده! و طلاب مدارس دینی تحت نظر خود را برای خرابکاری در ایران و دیگر کشورهای منطقه نظیر عراق و افغانستان آموزش می دهد.

پايان خبر/ب.