یک کاربر فضای مجازی با انتشار یک عکس در توییتر نوشت: ترسناک اما واقعی!

صاحبان این تفکر هم حق رأی دارند...

رأی دادن فقط سیاه کردن برگه رأی نیست؛

بلکه رقم زدن آینده هشتاد میلیون انسان است.

در این سه ماه باقی مانده به این چند سال گذشته خوب فکر کنید...

توئیتر

بیکاری

بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.