مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی  به مصاحبه اخیر حسام الدین آشنا با الااخبار و طرح مسائلی درباره برجام ،اشاره کرد و نوشت:

"اختلاف امروز آقای آشنا مشاور با وزارت امور خارجه، ریشه در مسیرهای موازی درون دولت برای پیش افتادن در مذاکراتی غیر رسمی است که همچنان رقیبانه پیش می رود و آنچه ذبح می شود منافع ملی ایران است."