سید جلیل میرمحمدی میبدی نماینده تفت و میبد در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در تذکری خطاب به هیئت رئیسه گفت: بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان هیئت رئیسه و رئیس مجلس باید با حفظ شأن و جایگاه نماینده، از حقوق وی دفاع کنند. مجلس حدود یک ماه به بررسی بودجه و رفع ابهام از آن پرداخته که موجب شده کمیسیون‌های تخصصی تشکیل نشود و در عمل بعد نظارتی مجلس تعطیل شده است.

وی با اشاره به مشکلات گرانی‌ها، پیگیری نشدن مطالبات رهبری و بودجه ادامه داد: طرح سؤال و خواستن وزرا به مجلس در همین تعطیلی بعد نظارتی دیگر وجود ندارد. استیضاح وزرا یا رئیس جمهور که اعلام وصول نمی‌شود و می‌گویند به صلاح نیست. به تذکرات هم در صحن علنی بها داده نمی‌شود. 

نماینده تفت و میبد اظهار کرد: رئیس جمهور خود را در جلسات محدودی قرنطینه کرده است.

میرمحمدی میبدی گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا به موضوع کرونای انگلیسی توجه کافی ندارد، در این وضعیت شیوع ویروس کرونا نباید مسافرت‌ انجام شود. سفر به استان‌های زرد و آبی خطرناک است.

علی نیکزاد در پاسخ به این نماینده اظهار کرد: خاموش کردن میکروفن روش بنده نیست؛ این تذکر با توجه به اینکه دستور مجلس بررسی بودجه است، وارد نیست.