نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) و در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه 1400 برخی موارد را اصلاح کردند. 

بر همین اساس، به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط‌های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب‌دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

همچنین نمایندگان به اصلاح جزء 2 بند (د) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند؛

شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب  24/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه‌ طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.