"گفتگوی سیاسی" رادیو گفت‌وگو با موضوع بررسی اقدامات ضروری و تعهدات لازم آمریکا و غرب برای احیای کارآمد برجام با حضور  ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات با سابقه کشورمان به روی آنتن رفت.

ابوالفضل ظهره وند برجام را یک موجود ناقص الخلقه توصیف کرد و گفت: احیای این موجود ناقص الخلقه ارتباطی به ایران ندارد و این کار باید توسط غربی‌ها که همواره برجام را یک دستاورد قلمداد می‌کردند انجام شود. برجام برای ایران جز هزینه چیزی نداشت و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند برجام خسارت محض بود.

وی با تصریح بر اینکه غرب اساساً با موجودیت ایران احساس ناامنی می‌کند، بیان کرد: آن‌ها همواره ایران را به عنوان یک تهدید تعریف می‌کنند، زیرا جمهوری اسلامی ایران یک مدل و سیستم رقیب در نظام بین‌الملل غربی تعریف می‌شود. این نوع تهدید نه برای موجودیت غرب بلکه بر علیه منافع آن‌ها در سیستم موجود تعریف شده است و به همین جهت آن‌ها برجام را یک دستاورد برای خود می‌دانند.

این دیپلمات باسابقه کشورمان با بیان اینکه غرب تلاش دارد ایران را یک کشور وابسته و خام فروش کند، اظهار کرد: برجام در حالت احتضار قرار دارد و و تنها با تنفس مصنوعی زنده مانده است و اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم جنازه آن روی دوش غرب قرار دارد.

وی در تشریح شرایط جدید برجام به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اشاره و عنوان کرد: او در اظهارنظری شفاف اعلام کرد تغییرات ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا به گونه‌ای است که برجام دیگر نمی‌تواند انتظارات و منافع آمریکا را تامین کند و به یک برجام به شدت تقویت شده نیاز داریم تا بتوانیم بر شرایط مسلط شویم.

این کارشناس مسائل سیاسی از اثرات مقاومت ایران در برابر غرب گفت و بیان کرد: نخستین اثر این مقاومت ایجاد شفافیت در مواضع است. غربی‌ها همواره تلاش داشته‌اند منویات و اهداف خود را از آنچه پالس می‌دهند و بیان می‌کنند مخفی نگه دارند. اما با مقاومت ایران اهداف و مواضع غربی‌ها به هم نزدیک تر شده و شفافیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در واقع نقش دیپلماسی پیدا کردن نیات اصلی دولت‌ها در پشت پرده مواضع شکلی و خنده‌های آن‌ها است.

ظهره وند با تصریح بر اینکه آمریکایی ‌ها تا زمانی که ایران را به پای میز مذاکره مجدد بازگردانند، هرگز به برجام باز نخواهند گشت، گفت: سالیوان دیپلمات برجسته آمریکایی مواضعی مشابه وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده و گفته است باید ایران را وادار کنیم که در بازی مذاکرات وارد شود تا به برجام‌های بعدی دست پیدا کنیم. در حقیقت آن‌ها همه تلاش خود را می‌‌کنند تا ایران را مجدداً در تله مذاکراتی بیندازند.