جعفر قادری به لزوم اهمیت حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای اشاره کرد و گفت: معتقدم که کشورمان متکی به حضور و همراهی مردم است؛ ضمن اینکه اگر ملت درصحنه‌های مختلف مشارکت نداشته باشند حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: اگر توانسته‌ایم در طول چهل سال گذشته از آرمانهای نظام اسلامی دفاع کنیم به دلیل پشتوانه مردمی بوده است؛ لذا طبیعی بوده که اگر چنین پشتوانه‌ای را از ما بگیرند دچار مشکلاتی خواهیم شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: مردم باید در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور فعالی داشته باشند و هر مدلی هم که منجر به کمرنگ کردن حضور مردم شود محکوم به شکست خواهد شد و نمی‌تواند پایدار باشد.

وی بیان کرد: مردم اگر نسبت به رفتار مسئولان انتقاداتی را دارند؛ قطعا این انتقاد را باید از مشارکتشان در انتخابات و عرصه‌های گوناگون مجزا بدانند؛ چرا که حضور در انتخابات به منزله حمایت از کلیت نظام و مایوس کردن دشمنان است.

قادری تاکید کرد: قطعا؛ مردم بار دیگر ثابت خواهند کرد که علیرغم مشکلاتی که وجود دارد، اما همچنان به دفاع از آرمانهای جمهوری اسلامی ایران خواهند پرداخت و در انتخابات آتی هم حضوری چشمگیر دارند که این مهم باعث می‌شود تا دشمنان قسم خورده کشورمان خیال خامی را در سر خود نپرورانند.