آیت‌الله محسن حیدری عضو مجمع خبرگان رهبری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره صبر و تواصی  به آن را به منزله مقاومت در مقابل تحمیل‌های دشمن برشمرد و گفت: ایستادگی در مقابل ظلم و جور همان چیزی است که در سخنان رهبر انقلاب بارها به آن تاکید شده است. ملتی پیروز خواهد شد و از پس مشکلات برخواهد آمد که افراد جریان‌های آن یکدیگر را به حق و صبر و دیگر فضائل اخلاقی توصیه کنند.

وی تحقق تواصی به صبر را منجر به اتحاد و امیدواری مردم دانست و تاکید کرد: اگر تواصی به حق و صبر مورد غفلت قرار بگیرد، بی تفاوتی و بی بصیرتی بین مردم رواج پیدا می‌کند، به دنبال آن دشمنان با وارونه‌سازی حقایق بر تصمیمات مردم و دولت خلل ایجاد خواهند کرد، چرا که حق به فراموشی سپرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، خواص را در مرحله اول و عوام را در مرحله دوم موظف عمل به تواصی معرفی کرد و گفت: اندیشمندان، دانشمندان، علما، مسئولان و کسانی که تریبون بالاتری در اختیار دارند در وهله اول موظف عمل به تواصی هستند. بعد از دسته خواص، مردم عادی و جامعه در درجه دوم این مسئولیت را بر عهده دارند.

آیت‌الله حیدری با بیان اینکه عده‌ای خواسته یا ناخواسته به نوعی جاده صاف کن تبلیغات دشمن شده‌اند، گفت: کسانی که وارد دام فتنه‌ها و برنامه‌های دشمن شدند و بصیرت نشان ندادند مانع ادامه این مسیر هستند و زنجیره تواصی را قطع می‌کنند؛ اما کسانی که با صبر و بصیرت به میدان عمل می‌روند و به وظایفشان به درستی عمل می‌کنند، به جریان تواصی حق و صبر قوت خواهند بخشید.