سیدناصر موسوی لارگانی  نماینده مردم فلاورجان و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

روحانی :ممکنه دولت قصوری هم داشته باشد؛ مثل تیمی هستیم که در حال مبارزه با تیمی قدرتمند است؛ ۳ تا گل زدیم، حالا یک گل هم خوردیم! منصفانه حرف بزنیم.

آقای روحانی! منصفانه قضاوت کنیم آن۳ تا گل را هم به دروازه خودی زدید.

گرانی،بورس،رهاشدگی بازار و تشکیل صف های دراز مرغ و روغن گواه ماجراست!