احمد امیرآبادی فراهانی  عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‌همین الان ‎شورای نگهبان هستم بودجه سال ۱۴۰۰تایید شد و لحظاتی دیگر دکتر قالیباف قانون ‎ بودجه۱۴۰۰ را به دولت ابلاغ می نمایند. باتوجه به رد کلیات بودجه و۳هفته وقفه در تصویب آن ،‎مجلس انقلابی با ۳نوبت کاری و تلاش شورای نگهبان بودجه را نسبت به سال های قبل زودتر تصویب کردند .