همسر آیت‌الله محمدی ری‌شهری پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

همسر آیت‌الله محمدی ری‌شهری و صبیه‌ عالم ربانی مرحوم آیت‌الله علی مشکینی پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.