۸ شاخص برای انتخاب درست در 1400 را در اینفوگرافیک زیر می بینید.

 

اینفوگرافیک | ۸ شاخص مطرح شده توسط رهبر انقلاب برای انتخاب درست رئیس جمهور توسط مردم