حسین امیر عبدالهیان ، با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود درباره امضای سندچشم انداز ایران و چین  نوشت:

"‌با درایت و دوراندیشی مقام معظم رهبری، در چارچوب اراده رهبران عالی دو کشور و روابط راهبردی تهران و پکن، سند چشم انداز جامع همکاری‌های ربع قرن ایران و ‎چین، به امضای وزرای خارجه رسید.

این سند چندوجهی و مهم، هم زمان با ۵۰ امین سالگرد روابط نوین دیپلماتیک دو کشور در تهران امضا شد.