صادق خرازی مدعی شده است که اسحاق جهانگیری شاید ده‌ها موضوع توی دلشان باشد که نخواهد بگوید. بعد از ماجرای بنزین در سال ۹۸، اقای جهانگیری ۱۲ روز در خانه نشستند و وزرا ایشان را برگرداندند به سرکار! چرا این مسائل را نمی‌گویند؟ این‌ها باید به مردم گفته شود.