اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (سه شنبه) به منظور شرکت در جلسه ستاد فرماندهی  اقتصاد مقاومتی  به شهرستان اسلامشهر در استان تهران سفر می‌کند.

بازدید از یک واحد بزرگ صنعت لبنیات و بازدید از سازمان پژوهشی، علمی و تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان از دیگر برنامه های این سفر است.

معاون اول رییس جمهور را در این سفر تعدادی از مدیران مرتبط با برنامه همراهی می کنند.