سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت کارشناس اقتصادی وزارت خارجه ، اظهار کرد: برخی از سفارت خانه‌های ما وابسته بازرگانی دارند که توسط وزارت صمت اعزام می‌شوند و وزارت بازرگان ی هم به دلیل برخی مضایق خود، طی سال‌های گذشته آن‌ها را تقلیل داده است.

او با بیان اینکه اکنون در ۴ کشور وابسته بازرگانی داریم، توضیح داد: وزارت امور خارجه در تمامی سفارتخانه‌ها کارشناس اقتصادی دارد، حتی در برخی از سفارت‌ها بیش از یک کارشناس اقتصادی دارد و در هیچ برهه‌ای به اندازه دوره کنونی موضوع همکاری‌های اقتصادی با جدیت پیگیری نشده است. در واقع تمامی تجارت خارجی بدون نفتی که اکنون شاهد آن هستیم به همین دلیل است، ما اکنون در بهترین وضعیت در چند سال اخیر علی رغم فشار‌های حداکثری ایالات متحده آمریکا قرار داریم.

سخنگوی وزرات امور خارجه تاکید کرد: همانطور که گفته شد بیشترین مراودات تجاری غیر نفتی را در چند سال اخیر داشتیم و این موضوع میسر نمی‌شد، مگر با حضور فعال اقتصادی ایران در کشور‌های همسایه و در کشور‌های بیرون از منطقه. ما روابط بسیار خوب اقتصادی داریم. آمار‌های گمرک و بانک مرکزی حاکی از فعال بودن کارشناس های اقتصادی ماست.

او افزود: امروزه گوجه بندر عباس و خرمای بوشهر  تا محصولات شمال کشور را در کشور‌های همسایه‌ها به رغم کرونا، تحریم‌ها و بسته شدن بسیاری از مرز‌ها فروخته می‌شود، لذا با یک نگاه منصفانه باید نمره بسیار قابل قبولی را به همه بخش‌های اقتصادی که در حوزه روابط اقتصاد خارجه ایران فعالیت می‌کنند، دهیم.