سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: توسعه روابط با آسیای مرکزی، منطقه اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی، همواره جزو اولویت‌های اصلی ایران بوده است.

وی ادامه داد: ظریف در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ فروردین عازم ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان است. در این سفرها، تمرکز بر همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای خواهد بود.