هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران را امری مثبت ارزیابی کرد و در عین حال مدعی شد که (در رابطه با احیای توافق) زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.

وی در توضیح این ادعا افزود: ما زمانی برای تلف کردن نداریم. احیای توافقی که یک بار دیگر (به مفاد آن) به طور کامل احترام گذاشته می‌شود؛ مزیتی برای امنیت کل منطقه و بهترین مبنا برای گفتگو در باب دیگر مسائل مهمی است که با ثبات منطقه در ارتباط هستند.

ادعاهای ماس که بعد از برگزاری نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام، مطرح شد در حالی است که وی پیشتر مدعی لزوم حصول توافقی فراتر از برجام شده بود که مسائل دیگر از جمله برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را نیز پوشش دهد!

این در حالی است که ایران می‌گوید یک بار برای همیشه درباره برجام مذاکره کرده و تن به جاه طلبی‌های اروپا و آمریکا که وعده‌های خود را به طور مکرر نقض می‌کنند؛ نخواهد داد.