نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه 15 فروردین 1400)‌ مجلس دقایقی قبل آغاز شد.

بناست در این نشست نمایندگان سند راهبردی توافقنامه 25 ساله ایران و  چین را مورد بحث و بررسی قرار دهند و مقامات وزارت امور خارجه نیز گزارش خود در این باره را به نمایندگان ارائه کنند.