ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس و  نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

مذاکره گام به گام با آمریکا مردود است. دولت متوجه باشد مجلس انقلابی کوتاه نخواهد آمد.

حرف همان است که رهبر انقلاب فرمودند: تا تمام تحریم ها به طور کامل لغو نشود و راستی آزمایی انجام نگیرد ایران به تعهداتش بر نخواهد گشت و هیچ مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.