«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه ای خواستار حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران شد.

وی مدعی شد حضور در مذاکرات هسته ای احتمال گسترش روابط بین تهران و ریاض را بیشتر می کند.

بن فرحان در مصاحبه با سی ان ان ادامه تاکید کرد در صورتی که ایران به زرادخانه هسته ای دست پیدا کند، عربستان و اعضای دیگر شورای همکاری در خطر بیشتری خواهند بود به همین دلیل حق دارند در این مذاکرات نقش داشته باشند.

وزیر خارجه سعودی ادامه داد: این معقول است که بخشی از مذاکرات باشیم.