علی حدادی با اشاره به تشریح شاخص های نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی شان گفت: اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفت و  تعیین  شاخص های جدید برای داوطلبان انتخابات بر همین اساس بود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: تمام تلاش ما متمرکز بر حضور افراد واجد شرایطی بود که دارای شاخصه هایی همچون مدیریت قوی،توامندی و کفایت لازم، عملکرد جهادی و انقلابی هستند.

وی افزود: کمیسیون شوراها به بخش های مختلف قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد که مهمترین آن ها تعیین شرایط عمومی داوطلبان،شاخص های مسئولیتی،تعریف و تبیین معیار های رجل سیاسی و مذهبی همچنین مدیر و مدبر  بود.   

حدادی بیان کرد: مجلس با اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرد  تا ضمن فراهم شدن زمینه برای حضور داوطلبان توامند و کارا، منتخب جدید ملت از روحیه جهادی و انقلابی برای مدیریت کشور برخوردار باشد.  

شفافیت؛ تنها راه مبارزه با فساد

وی یکی از شاخص های نامزد اصلح ریاست جمهوری را ضد فساد بودن دانست و  بیان کرد : این امر مهم از طریق شفاف سازی هزینه های مالی انتخاباتی داوطلبان محقق خواهد شد و با توجه به ادامه روند اصلاح قانون انتخابات ریاست این بخش مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها  یادآور شد: یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در انتخابات، شفافیت مالی و چگونگی تبلیغات نامزد ها است بر این اساس با توجه به بصیرت بالای مردم،رعایت اصول قانونی و اخلاقی در ایام تبلیغات تاثیر زیادی نگاه به آن ها خواهد داشت.  

حدادی عنوان کرد: از شاخص های مهم ذکر شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می تواند به دارا بودن داوطلبان از زندگی ساده،مبارزه با مفاسد و عدالت  اشاره کرد.

وی ابراز کرد:  برخورداری نامزد ها از روحیه عدالتخواهی و مبارزه با فساد به معنای واقعی یکی از مواردی بوده در این طرح بر آن تاکیده شده و رئیس جمهور  بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظه ای باید با فرد متخلف اعم از اطرافیان،اعضای خانواده یا افراد منتسب به خود برخورد کند.

وی افزود: یکی از مهمترین مولفه های مورد اشاره رهبر انقلاب ،نگاه کشور به توانمندی و استعدادهای جوانان عزیز است  به همین دلیل کسانی که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری می شوند باید نگاه درست،کامل و جامع به این مقوله مهم داشته باشند.