بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست صبح امروز جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰  گفت: نخستین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، به موضوع تحقق شعار امسال مبنی بر " تولید ، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه درخصوص ابعاد مختلف موانع موجود تولید از جمله ناترازی عملکرد بانک‌ها و نابسامانی مالیاتی، مبارزه با قاچاق، اصلاح ساختار اداری و رفع موانع تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند و مروری نیز بر عملکرد گذشته مجلس در حوزه قانونگذاری شد و جمع بندی بر این شد که شاید ما کمتر نیاز به قانونگذاری داریم و بیشتر نیاز به نظارت در حُسن اجرا داریم.

نگاهداری تصریح کرد: در جلسه امروز تاکید شد تنقیح قوانین حوزه تولید و اصلاحات جزئی قوانین موجود و تسریع روند مذکور از اولویت‌های مجلس تبیین شد و تقویت بازوی نظارتی مجلس را برای اجرای صحیح قوانین حمایتی از تولید در همه ارکان کشور از جمله موضوعاتی بود که در جلسه امروز به آن تاکید و برای آن برنامه ریزی شد.