مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

‌در تمام نقل های تاریخی آمده که ‎هل لی من توبه؟ را جناب حر به امام حسین (ع) عرض کرد؛ نه معاویه به ابوموسی اشعری.

اما آقای رییس‌جمهور! بهتر نیست خود شما در صد روز باقیمانده دولت ، در پیشگاه مردم از "امید" بستن ۸ساله به دشمن توبه کرده، مسیر "تدبیر" اقتصاد و معیشت را به داخل برگردانید؟