اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان  و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

آقای روحانی ، دو هفته هم از اظهار نظرتان مبنی بر اتمام پیک کرونا نگذشته و امروز اغلب کشور در وضعیت قرمز است.

کاش سری به یک بیمارستان بزنید تا ببینید سخنان متناقض شما برای ساده انگاری کرونا و موفق نشان دادن دولت در تدبیر و تسلط بر اوضاع، چه بلایی بر سر مردم و مدافعان سلامت می آورد.