جلال رشیدی کوچی  نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس،در توئیتی نوشت:

آنهایی که به جامعه القا می‌کنند رژیم منحوس صهیونیستی با هدف برهم زدن مذاکرات و توافق احتمالی ایران و آمریکا! دست به خرابکاری مستقلانه و بدون اجازه آمریکا در ایران می‌زند، به اندازه همان رژیم های منحوس صهیونیست و آمریکا دشمن این ملت هستند.

غنی سازی ۶۰٪ پاسخ خوبی است.