صفحه توییتر منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نقل از رهبر انقلاب نوشت: ‌مذاکره‌کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق می‌کنند که حق با ایران است اما در مقام تصمیم‌گیری تابع آمریکا هستند و هیچ استقلالی ندارند.

آمریکا هم زورگو و تحمیل‌کننده است؛ بنابراین پیشنهادهایی هم که میکنند غالبا پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است که قابل نگاه کردن حتی نیست.

رهبر انقلاب: پیشنهادهای آمریکا حتی قابل نگاه کردن هم نیست