مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

طبق ماده ۱ قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران"، " غنی سازی ۶۰%" پاسخ به هنگام دولت به نیاز فنی کشور بود.

تکلیف دیگر، ‎ لغوتحریم ها طبق مواد ۶و۷ قانون است که فقط با ‎ راستی آزمایی واقعی میسر است و گرنه چک برجام دوباره نقد نشده، روی دست ملت ایران خواهد ماند.