احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس و عضو فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

ماه، ماه ضیافت الهی، هفته هفته ارتش، روز، روز تولد حضرت ماه... و قلبی مجروح دلتنگ دیدار، چه نیکو به مهمانی همنشین همیشگی ات سردار دلها رفتی ...

عروج شهادت گونه ات مبارک سردار حجازی عزیز...

به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را....