کاتلین هنکس، معاون وزیر دفاع آمریکا ، در یک سخنرانی مجازی در مجمع امنیتی آسپین تقابل نظامی با چین را موضوعی قابل اجتناب دانست.

او با اذعان به توانمندی‌های چین گفت پکن دارای توانایی اقتصادی، نظامی و فناوری برای به چالش کشیدن سیستم بین المللی و منافع آمریکاست.

این مقام پنتاگون افزود این اتفاق در طول تداوم درگیری‌ها از طریق استفاده از تشدید قدرت یا تاکتیک‌های منطقه خاکستری، تا پتانسیل عملیات جنگی پایدار رخ می‌دهد.

هنکس به اقدامات پکن در دریای جنوب چین به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تحمیل ادعا‌های غیر قانونی چین در منطقه اشاره کرد.

معاون وزیر دفاع آمریکا افزود توانایی‌های نظامی چین به سرعت در بسیاری از زمینه‌ها در حال پیشرفت است. پکن به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، توانایی خود را برای انجام عملیات مشترک تقویت می‌کند و سیستم‌های متداول پیشرفته‌ای مانند موشک‌های دقیق دوربرد و سیستم‌های دفاع هوایی یکپارچه را به طور فزاینده‌ای به کار می‌گیرد.

به گفته هنکس، چین همچنین در حال پیشرفت فضایی و سایبری است. این مقام پنتاگون تاکید کرد چین تهدید جاسوسی سایبری به حساب می‌آید و از قابلیت‌های قابل توجه برای حمله سایبری برخوردار است. با وجود این نگرانی‌های روزافزون، هنکس گفت که کانال‌های باز ارتباطات و دیپلماسی با چین همچنان مهم هستند.

مقام پنتاگون گفت: ارتش آمریکا اغلب به عنوان یک بازیگر پشتیبانی از ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سایر ابزار‌ها عمل خواهد کرد. ارزش اصلی پنتاگون در جلوگیری از رفتار‌های بد پکن، نشان دادن نقش و توانایی جلوگیری از تجاوزات چین است. این بهترین موقعیت ما برای جلوگیری از درگیری است.