شهریار حیدری با اشاره به مذاکرات وین و احتمال منجر شدن آن به نتیجه گفت: در قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها مهلتی برای برداشتن تحریم و بازگشت طرفین برجام به تعهدات بازه زمانی در نظر گرفته شده بود که رو به اتمام است با این حال قرار است در نشست سوم مذاکرات وین که به زودی برگزار می شود، نسبت به اعلام اقدامات عملیاتی و زمان آن تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برابر صحبت های عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به زودی توافقاتی حاصل می شود، این توافق در نتیجه جلسات اول و دوم صورت می گیرد.

وی بیان کرد: با تشکیل نشست سوم مذاکرات وین، انتظار می رسد زمان برای عملیاتی شدن رفع تحریم ها تعیین شود، مجلس و کمیسیون امنیت ملی نسبت به راستی آزمایی اقدام کند تا در نهایت بازگشت به برجام رقم بخورد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: از گزارش عراقچی چنین برداشت می شد که پیش از اتمام زمان سه ماهه توافقی حاصل می شود.