ابراهیم عزیزی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به بحث های اخیر برخی از جریانات سیاسی داخلی و خارجی درمورد به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیان کرد: انتخابات 1400 درخرداد پیش بینی شده و بحث هایی که درمورد تعویق آن صورت میگیرد درست نیست. اکنون تمام تلاش وزارت کشور و نهادهای نظارتی و جریان های سیاسی باید برگزاری انتخابات در همین تاریخ باشد.

وی افزود: تعویق انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه سزاوار نیست چراکه کشور نیازمند نوسازی مدیریتی و عزم و اراده جدی تر برای پیشرفت است. با خستگی و فرسودگی دولت و بی حالی و رخوتی که در دولتمردان شاهد هستیم حتی اگر یک روز زودتر هم انتخابات برگزار شود به نفع مردم و کشور است. 

عزیزی بیان کرد: تاخیر در انتخابات لطمات زیادی را به همراه دارد و همین که نظام مدیریتی کشور دچار تاخیر در برگزاری چنین رویدادی شود باز هم نشان از بی ثباتی مدیریتی است. ناتوانی و بی انگیزگی برخی از مدیران نیز می تواند در بحث هایی که برای تعویق انتخابات انجام شود موثر باشد. 

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: درست است که اکنون شرایط کرونایی برقرار است اما بهترین اقدام مدیریت منظم تر و اتخاذ تصمیمات مدبرانه تر برای پیشگیری کروناست که نتیجه آن برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر خواهد بود. به تعویق انداختن این رویداد حتی می تواند در جوامع بین الملل برای کشور خوب نباشد.

او یادآورشد: دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون عملکرد مناسبی نداشته و این بر همگام روشن است. اکنون آگاهی رسانه ای و سیاسی مردم نیز به واسطه بازی های سیاسی دولت افزایش یافته است و خواستار تغییر هرچه سریع تر دولت هستند.

عزیزی تاکید کرد: درنتیجه اگر فاصله گذاری های اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رعایت شود برگزاری انتخابات در تاریخم قرر کاملا شدنی است. اگر مردم رعایت کنند درطول روز انتخابات به راحتی می توان تمام آراء را جمع آوری کرد. 

این نماینده مجلس اظهارکرد که وزارت کشور نیز باید اطلاع رسانی بهتری درمورد شعب اخذ رای داشته باشد تا مردم به نزدیک ترین شعبه اخذ رای خود مراجعه کنند. در این دوره می توان از ظرفیت های مختلف استفاده کرد تا انتخابات پرشور و بدون خدشه ای انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درانتها با بیان اهداف جریانات سیاسی از به تعویق انداختن انتخابات گفت: کسانی که به دنبال به تاخیر انداختن انتخابات هستند منافع و مصالح مردم را مورد توجه قرار نمی دهند. هدف برخی جریان های سیاسی از این بحث ها نیز می تواند ایجاد بی انگیزگی و گله مندی مردم و ایجاد فضایی نامناسب در خارج از کشور را تداعی کند. ازطرفی جریان های خارجی نیز از این صحبت ها نفع می برند. بنابراین مسئولان باید مراقب باشند.