رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان البرز با بیان اینکه حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رای از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ۱۵ درصد رد صلاحیت‌ها در هیئت نظارت شهرستانهای استان البرز انجام شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در  مجلس شورای اسلامی  در مورد تایید و یا رد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شورای شهر و لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو ،اظهار داشت: هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا وظایف سنگینی را دارد.

وی افزود: تمام تلاش ما با دیگر نمایندگان مجلس استان البرز این است که بر اساس قانون و معیارها قانونی و همچنین رعایت حق الناس بررسی صلاحیت‌ها انجام شود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان البرز با اشاره به اینکه در بررسی هیئت اجرایی رد صلاحیت‌ها هیئت نظارت شهرستان نمی توانست ورود کند، تصریح کرد: در بخش هئیت نظارت شهرستانی رد صلاحیت در مجموع استان البرز 15 تا 17 درصد مربوط به هیئت‌های نظارت شهرستانها بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مرحله بررسی شورای عالی استان تمام تلاش این است که رعایت حقوق مردم را داشته باشیم ، بیان کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان در مرحله استانی در حال انجام است و پروندها بر اساس اعتراض بررسی می‌شود تا خدای نکرده حقی از سوی افراد تضییع نشود.حدادی با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها در هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان به دنبال رعایت حق الناس هستیم، گفت: طی 10 روز آینده در موعد قانونی پرونده‌ها بررسی و 22 اردیبشهت اسامی داوطلبان به ستاد انتخابات استان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه مراجع 5 گانه یکی از محورهای اصلی تصمیمات در تایید یا رد صلاحیت افراد است ، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها برای سالم سازی و کارآمد سازی شورای شهر و روستا کمک می کننند که جای تقدیر و تشکر دارد.