مالک شریعتی نیاسر با اشاره به مذاکرات وین، گفت: با توجه به اختلافات زیادی که بین مقامات ایرانی با طرف مقابل وجود دارد بعید به نظر می رسد توافق کاملی مبنی بر اینکه تحریم ها به طور کامل لغو شود، ایران راستی آزمایی کند، اعتماد حاصل شود و بعد تعهدات برجامی ایران انجام شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر بازه زمانی سه ماهه توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اول خرداد به اتمام می رسد و کلیه نظارت های فراپادمانی به طور کامل قطع و متوقف می شود گرچه تا کنون قرار  بود همینطور بوده و فقط نگهداشتن اطلاعات نزد ایران مبنا باشد.

وی اظهار داشت: در چنین موقعیتی، ممکن است شرایط روانی و رسانه ای حول این ماجرا شکل بگیرد و ایده هر توافقی بهتر از عدم توافق در زمان برجام، به هر طرحی بهتر از عدم وجود یک طرح تبدیل شود.

شریعتی بیان کرد: یعنی در واقع نه تنها توافقی به دست نیاوریم بلکه مشروح مذاکرات را تبدیل به یک طرح انتخاباتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران کنیم، این پیوند زدن مسائل داخلی به خواست طرف غربی می تواند خطرناک باشد.