سید جواد حسینی کیا ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» با محوریت فرمایشات رهبرانقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب موضوعات مهم و مختلفی را بیان کردند روی صحبت ایشان مستقیماً با مسئولان و مردم کشورمان بود ایشان تلویحاً در بخشی از بیاناتشان به صحبتهای وزیر امور خارجه که در فایل صوتی اخیر انجام شده بود اشاره کردند.

وی افزود: نکته مهم این است که حضرت آقا در سالهای اخیر بارها و بارها تاکید کردند که مسئولان باید از منافع ملت مراقبت کنند و هدف والای آنها رسیدن به قله پیشرفت باشد ایشان بارها تاکید کردند که در این مسیر سختی ها دشوار و بیراهه ها بسیار هستند اما قله در پس همین سختی ها است.

حسینی کیا گفت: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند مسئولان باید مراقب باشند که حرف‌های دشمن شادکن نزنند چرا که در برهه زمانی فعلی تمام نظام سلطه دست به دست هم دادند تا از راه های مختلف اذهان عمومی نفوذ کنند و با استفاده از ناکارآمدی های داخل ابزاری برای حملات خود به دست آورند ما نباید این بهانه ها را دست آنها بدهیم به ویژه در شرایطی که اکنون ایران در سطح برتر را در مقابل کشورهای غربی دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: وزیر امور خارجه پس از صحبت‌های رهبر انقلاب خودش تاکید کرد که انتشار این فایل به صورت دزدانه انجام شده و به صورت عمدی بخش‌هایی از صحبتهای را تقدیم کردند اما به هر حال این مساله باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد دوقطبی در جامعه شده است.

*حتما وزیر امورخارجه می داند هیچ کجای دنیا سیاست خارجی توسط وزارت خانه تعیین نمی شود

وی افزود: حتما وزیر امور خارجه می دانند در هیچ کجای دنیا سیاست خارجی یک کشور در وزارتخانه ها تعیین نمی‌شود وزارت امور خارجه یکی از چند وزارتخانه دولت است که در اجرای کشور هستند بنابراین وزارت امور خارجه نیز اجرا کننده سیاست های کلی نظام است سیاست هایی که در شورای عالی امنیت مشخص و مدت ها بر سر آن بحث می شود این سیاست ها در راستای تامین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت ملت ایران و منابع کشور است.

حسینی کیا تصریح کرد: بنابراین با مورد توجه قرار دادن سخنان رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای در وین باید مراقب باشند که در دام یکایی‌ها و غربی‌ها نیافتند آنها باید صرفاً منتقل کننده موضع جمهوری اسلامی ایران باشند موضعی که رهبر انقلاب آن را صراحتاً بیان فرمودند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درانتها بیان کرد: این موضوع چیزی نیست جز لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی اجرای تعهدات طرف مقابل توسط ایران خارج از این موضوع ما صحبت دیگری با آمریکا و اروپا نداریم و مهم آن مشخص است.  بهتر است در مذاکرات فعلی به تجربیات گذشته توجه کنیم و آن ها را درس عبرتی برای خود قرار دهیم